Bygnings- og forsikringsskade

Beskrivelse

Afdelingen har en lang tradition for kun at arbejde med forsikrings – og bygningsskader, både vore tømrere og projektledere har stor erfaring i identificering, vurdering og håndtering af bygningsskader.

En bygningsskade kan for uvildige, og ofte for den skadesramte familie, virke meget uoverskuelig, specielt hvis den er kompliceret. Det kan være svært at skulle overskue et forløb, også med flere entreprenører, og få styret arbejdet igennem, uden for store gener for beboere. Vi klarer oftest det samlede forløb, og benytter anerkendte samarbejdspartnere, både fra vort eget hus samt fra området omkring os.

Alle parter skal være tilfredse
Vi har gennem tid skabt gode relationer til forsikringsselskaberne, de ved at vi naturligvis tænker på kunden, den skadesramte, men også på en samlet realistisk udbedring, så alle kan være tilfredse med resultatet. Vi sørger for god information gennem hele forløbet til alle, og afslutter med en gennemgang og et håndtryk på et afsluttet projekt, uanset omfang af opgaven.

Rapport og prissætning
Vi løser opgaver af alle størrelser, og har du en åbenlys og ukompliceret skade kontakter du blot dit forsikringsselskab, og de guider dig til det videre forløb. Har du skjulte og noget mere komplicerede skader, hvor årsag som storm, indbrud, rørbrud o.lign. ikke er tilstede, så er der måske behov for en mere grundig undersøgelse - dette ses ofte i sager med ejerskifteskader. Her er det vigtigt med en grundig gennemgang, både i forhold til de valgte byggematerialer, bygningsmetoder og alder på udførsel af en beskadiget bygningsdel. Vi angriber en undersøgelse systematisk, og udfærdiger en rapport med grundig beskrivelse, samt laver et overslag på evt. udbedring, og på kundens opfordring bringer vi det ofte videre til den relevante forsikring og/eller taksator.

Når kopiering er vigtig
Man kan ikke se vi har været hos kunden, det opfatter vi som en succes. Vi løser reparation af skader på vinduer, døre, inventar i vores snedkerværksted, finercentral og sprøjtelakering, så slipper kunden for et ukurant vindue eller lign. grundet den konstante udvikling hos leverandører, hvor finish og udtryk ændre sig løbende, kan vi kopier den pågældende bygningsdel ned til mindste detalje.

Skader kan skabe forbedringer
Vi lytter til kunden i alle sammenhænge, og hvis kunden har god erfaring med specifikke håndværksmestre som el, vvs eller lign. Går vi naturligvis i dialog med disse og knytter dem til opgaven. Dem samlede løsning bliver altid præsenteret inden opstart, og skulle dette modsvarer kundens ønsker, eller går planerne i retning af en større samlet og ændret løsning bliver dette naturligvis prissat og godkendt inden udførsel. Der er uendelig mange muligheder, vi skal blot finde den rigtige løsning for kunden.

Om os

Risskov Tømrer- og Snedkerforretning (RTS) har stor erfaring og ekspertise inden for tømrer- og snedkerarbejde af enhver art.

Snedkerafdelingen udfører alle opgaver for virksomheder og private - fra køkken til tag.

Medlem af:

ml_byggegaranti.png

ml_danskbyg.png

ml_energi.jpg

 

Kontakt os

Risskov Tømrer- og Snedkerforretning
Viengevej 1, 8240 Risskov

Tlf: 86 21 13 33
Fax: 86 21 53 25